icon world
icon blog
icon landingpage

Oznámení o ochraně údajů

VŠEOBECNÉ

Používáním našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů, jak je popsáno níže. Naše webové stránky lze zpravidla navštívit bez registrace. Údaje, jako jsou navštívené stránky nebo název navštíveného souboru, datum a čas, se ukládají na serveru pro statistické účely, aniž by tyto údaje přímo souvisely s vaší osobou. Osobní údaje, zejména jméno, adresa nebo e-mailová adresa, jsou shromažďovány pokud možno dobrovolně. Bez vašeho souhlasu nebudou žádné údaje předávány třetím stranám.

Písma

Tento web nepoužívá pro zobrazení webová písma. Proto nejsou žádné osobní údaje předávány třetím stranám.